Studieopdracht: Bedenk een personeels-wervingcampane voor het NFI.


Personeelswervingscampagne voor het Nederlands Forensisch Instituut. De insteek is om recent afgestudeerde artsen, biologen en chemici te benaderen en op ludieke wijze kennis te laten maken met het NFI. Reageren op een advertentie, geplaatst in vakbladen, levert een informatiepakket op. Via dit pakket kan men solliciteren. De infodoos blijkt een onderzoeksdoos. In de doos zit een aantal opdrachten die men moet doorlopen om aldus kennis te maken met forensisch onderzoek.

opdrachtgever: Grafisch Lyceum

in samenwerking met: Frans van de Werken