Selectie bidbook Hommeles.


Hommeles | Annie M.G. Schmidt College is een gezamenlijk initiatief van het Annie M.G.Schmidt Huis en ROC Flevoland. De combinatie van een leerwerkbedrijf en cultuurhuis met een eigenzinnig profiel is uniek. Binnen de muren van Hommeles van ROC Flevoland is dat overal terug te vinden.
In het restaurant, in het onderwijs, en uiteraard in de programmering.


Hommeles is gebaseerd op het gedachtegoed van Annie M.G. Smidt. Taal, typografie, beeld en fantasie komen samen. Hieronder is een impressie van het “bidbook” te zien dat als basis dient voor de identiteit van Hommeles. Een “paraplu” waaronder, in uniforme uitstraling, invulling moet worden gegeven aan de diverse te ontwikkelen-uitingen. De uitdaging van dit project ligt met name op het bereiken van de diverse groepen binnen de totale doelgroep. Enerzijds moeten ROC studenten worden aangesproken en aangezet worden tot deelname aan de diverse projecten die Hommeles faciliteert en anderzijds de bezoekers van Hommeles, mensen van 8 tot 88 jaar. En dat alles op een manier die tóch de herkenbaarheid en uniformiteit waarborgt.


In deze presentatie zijn tevens een aantal “schetsen” van diverse communicatie-middelen opgenomen om de brede toepasbaarheid van het concept te laten zien.

Meer voor deze opdrachtgever:

+ Signing en promotie Hommeles

+ Website Hommeles

Alle rechten voorbehouden aan quavorm